fbpx

UAB “PharmaDia” iniciatyvos MTEP veiklose

PARTNERIŲ TARPTAUTINĖMS MTEP (Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros) INICIATYVOMS PAIEŠKA EĮT (Europos įmonių tinklo) RENGINIUOSE, SIEKIANT KURTI PAŽANGIUS TERAPINIUS PREPARATUS ASMENS IR VISUOMENĖS SVEIKATAI

UAB “PharmaDia”- jauna, ambicinga sveikatos technologijų srityje veiklą vystanti įmonė. Įmonė vykdo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas ir jų pagrindu kuria kosmetikos gaminius. Tarp įmonės sukurtų produktų galima išskirti Lecler veido kaukes, kurios pasižymi veiksminga sudėtimi, turi unikalias savybes giliai prasiskverbti į odą ir yra patogios naudoti. Įmonės artimiausiose planuose naujo produkto,  naudojant inovatyvias medžiagas ir technologijas, kūrimas.

Siekdama aktyviau ir plačiau vykdyti MTEP veiklas, įmonė ketina pasinaudoti ES MTEPI iniciatyvų teikiamomos galimybėmis.Tuo tikslu, įmonė planuoja įgyvendinti projektą “Partnerių tarptautinėms MTEP iniciatyvoms paieška EĮT renginiuose, siekiant kurti pažangius terapinius preparatus asmens ir visuomenės sveikatai”. Projekto tikslas- plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką per EĮT, ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose. Dalyvaudama  EĮT organizuojamuose renginiuose, įmonė siekia surasti partnerių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI programose bei pasirašyti nemažiau kaip vieną susitarimą, bendromis pastangomis vykdyti MTEP veiklas, susijusias su pažangių terapinių peparatų (pažangių kosmetikos produktų) plėtojimu ir/ar teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms).

Projekto biudžetas 18451,52Eur, iš kurių finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo  9225,76Eur.